Innowacyjny Dydaktyk

Projekt „Innowacyjny Dydaktyk UKW” Projekt „Innowacyjny Dydaktyk UKW”

Projekt „Innowacyjny Dydaktyk UKW”

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

o jednostce

Projekt „Innowacyjny Dydaktyk UKW” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach  szkolnictwa wyższego; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
.

Kontakt

Pracownicy administracyjni:

Kierownik projektu:

Biuro projektu:

  • Biuro Funduszy Europejskich i Współpracy z Regionem, ul.Chodkiewicza 30, budynek F
    85-090 Bydgoszcz, tel. 52 34 19 199/281, faks:  52 34 19 281