Innowacyjny Dydaktyk

Informacje ogólne

Projekt „Innowacyjny Dydaktyk UKW” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach  szkolnictwa wyższego; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w terminach 01.11.2017 – 31.10.2019 w dwóch  edycjach.

Edycja I  - od listopada 2017 do października 2018

Edycja II -  od listopada 2018 do października 2019

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej.

W ramach projektu realizowane są następujące szkolenia dla nauczycieli akademickich:

Szkolenia z zakresu innowacyjnych umiejętności dydaktycznych

 • Desing Thinking
 • Coaching w edukacji
 • Tutoring
 • Zwinne zarządzanie zespołem projektowym

Szkolenia z zakresu umiejętności informatycznych

 • Analiza danych ilościowych z wykorzystaniem pakietu Statistica
 • Metodyka kształcenia zdalnego
 • Narzędzia informatyczne wspierające proces dydaktyczny na przykładzie systemu obsługi studentów
 • Szkolenie z zakresu arkusza kalkulacyjnego Excel – poziom podstawowy i zaawansowany
 • Zastosowanie nowoczesnych narzędzi edytorskich i technologicznych w dydaktyce szkoły wyższej
 • Projektowanie gier komputerowych w silniku Unity3D
 • Programowanie Uniwersalnych Aplikacji w Windows 10 z xaml i C#
 • Geometria 3D

Szkolenia z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku obcym

 • Szkolenia z języka angielskiego na poziomie C1
 • Szkolenia z języka niemieckiego na poziomie C1

Szkolenia z zakresu zarządzania informacją

 • Zarządzanie informacją i wiedzą w procesie dydaktycznym
 • Wykorzystanie cyfrowych źródeł informacji w procesie dydaktycznym

UWAGA! Kompetencje nabyte w wyniku szkolenia MUSZĄ być wykorzystane przez nauczyciela akademickiego w procesie dydaktycznym - wykazane w programie przynajmniej jednego przedmiotu/kursu/modułu w semestrze po zakończeniu szkolenia.